معرفی محصول

معرفی محصول

صفحات عایق تاندیش (گارنکس) آخرین تکنولوژی روز دنیا است که جهت نسوز کاری تاندیش ریخته گری مداوم، با انواع نقشه ها آنالیزها و ضخامت های مختلف استفاده می گردد. در این روش نیاز به خشک کردن، پیش گرم و سیستم آن نمی باشد. همچنین زمان تعمیرات و تخریب کمتر و ساده می باشد.